Vigtigste > Ridning > Kørsel ned ad en grusvej - omfattende reference

Kørsel ned ad en grusvej - omfattende reference

Hvordan flader du en grusvej?

En af de mest effektive måder at udfylde spor på er ved at trække noget tungt overvejbag et køretøj. En god træk kan laves af en træstamme, et jernbanestrop eller et stykke jern-I-bjælke. Træk skal være så længe dit køretøj er bredt. Bor et hul i hver ende af træk omkring en fod fra enden.

FORTELLER: Ved at tillade ordentlig vandafløb beskytter en velholdt indkørsel vej, føreren og miljøet. En indkørsel, der henfalder, fordeler ikke vandet korrekt, hvilket øger erosionen af ​​både vejen og det omkringliggende område og bidrager til ophobning af skadelige bækkesedimenter. Manglende eller dårlig vedligeholdelse kan resultere i en ødelagt vejskabelon, en tilstand, der gør det muligt at absorbere stående vand i undergrunden.

Tre kronede, skrånende og skrånende gade stencils blev designet til at bevæge sig, dræne vand fra den tildækkede sti og distribuere det sikkert i området. I dette program vil vi se på udjævning og omformning, de to vigtigste metoder til at vedligeholde disse skabeloner. Udjævning betragtes som let vedligeholdelse og kan bruges til at rette mindre ufuldkommenheder.

Omformning bruges til at rette store problemer på den tilbagelagte vej. Afhængigt af kravene bruges begge metoder i vid udstrækning til at udføre rutinemæssig vedligeholdelse og rette ect-problemer. Ved udjævning udjævnes vejoverfladen med skæret i en skrånende position for at kompensere for mindre vejfejl.

Selvom der kræves færre passeringer for at udjævne end deformere, er det vigtigt at være opmærksom på skabelondesignet på den vej, der udglattes. skødesløs udjævning kan flade en krone eller udjævne en skrånende eller skrånende vej, hvilket ødelægger vejens evne, lige med vand. Start altid jobbet ved at installere trafikstyringsenheder og sikkerhedsskilte for at beskytte drivere. Vand derefter vejoverfladen.

Korrekt fugtighedsniveauer gør det ikke kun lettere at skære, holder støv ude og tilskynder til blanding af materialet under bladesprocessen, men det forbedrer også komprimeringen af ​​overfladematerialet. En komprimeret overflade holder længere og er mindre tilbøjelig til at erodere end en ikke-komprimeret i en fremadgående position inden start. Juster den nederste kant i henhold til vejskabelonen.

Vinkler klingen ca. 30 til 45 grader fra akslen til motorhøvl. Begynd at udjævne begge vejkanter, og læg tilstrækkeligt pres nedad på skåret for at tillade mindre overfladefejl at blive fjernet, og frigør nok materiale til at fylde lave hulrum eller bølger. Juster den samlede vinkel på støbebordet efter behov inden for området 30 til 45 grader for at holde en konstant mængde materiale foran støbebordet, når du går det lille skår midt på vejen, indikerer at du rydder nok materiale.

Undgå at køre over skåret, mens du arbejder. Kørsel over skåret ændrer din knivposition og fører til uregelmæssigheder, når du udjævner. Komprimering af skåren gør det vanskeligt at distribuere materialet jævnt på vejen senere.

Når du vælger længden på den sektion, der skal bearbejdes, skal du tage højde for placeringen af ​​drejninger og vendepunkter. Under dit andet pas gentager du normalt den proces, der er beskrevet i det første pas, bortset fra at du er på drevet skåret tilbage på vejens midtlinie. Efterfølgende passeringer skal fordele overfladematerialet fra skåret tilbage over indkørslen.

Juster skærvinklen for at fordele halvdelen af ​​belægningsmaterialet i et spor, og lad resten være til det modsatte spor. Med skæret i en fremadgående position skal du indstille skærekanten til den ønskede skabelon og fortsætte med at sprede og fordele materialet jævnt over vejen. Derefter fordeles overfladematerialet så jævnt som muligt til en jævn tykkelse ved gradvist at løfte formstøtten.

Det krævede antal passerer afhænger af vejens bredde. Efter udjævning af hele fortovet tilsættes en lille mængde vand. Til sidst komprimerer vejoverfladen og den hårde skulder med en rulle eller en vandbil eller en rulle monteret på en grader.

Når udjævningen er afsluttet, skal du fjerne trafikstyringsanordningerne og sikkerhedsskiltene. Omformning bruges til at korrigere alvorlige ujævnheder i vejoverfladen, såsom dybe spor, vaskebrætter eller huller. I modsætning til udjævning skærer omformning overfladen helt ned til jorden og omdefinerer stencilen på vejen.

Under formningsprocessen blandes og forberedes overfladematerialer for at forbedre vejoverfladens stabilitet. Hvis du har fundet skader, der strækker sig dybt ind i vejen, skal vejen sandsynligvis repareres, som en vejhøvler ikke kan gøre. Som med ethvert vejarbejde skal du placere dine trafikstyringsenheder og sikkerhedsskilte, før du redesigner en vej.

Ud over vanding skal du muligvis skærpe stien, der rejses. Skarpe og tilstrækkelige fugtighedsniveauer gør det let at skære, kontrollere støv og kompakte. Detaljerne i opskærings- og kunstvandingsprocessen kan variere fra region til region.

Men den egentlige dannelsesproces forbliver den samme, uanset hvor du er. Dit første pas er et skærepas. Start typisk på grøftens side af vejen.

Vip klingen tilbage til en position lidt fra lodret for at gøre det lettere at skære. Den vandrette vinkel skal være ca. 30 til 45 grader fra motorhøvlens akse. Skær dybt nok til at fjerne overfladefejl og gendanne den kronede skabelon. Flyt belægningsmaterialet fra grøftesiden til et punkt lige over vejens midterlinje.

Det kan tage mere end et pass for at opnå dette Hent tabt belægningsmateriale fra ydersiden af ​​vejen og skovl det mod midten af ​​fortovet, hvori materialet, der vil blive skåret fra fortovet, indarbejdes. Det skår, du efterlader, skal være større end udglatningsprocessen til venstre. Efterfølgende passerer også skærepas.

Skær fra den udvendige kant af vejen til midterlinjen. Igen kan dette kræve mere end en passage afhængigt af gadenes bredde. Sørg for at beskytte afskeden og afskær kronen med støbeformen.

Flere gennemskæringer kan være nødvendige for at løse mere alvorlige problemer såsom hul, vaskebrætter eller kløfter. En anden måde at løse problemområder på er at fjerne dybe mangler snarere end at foretage yderligere skærepas. Når udskæringen er afsluttet, skal du begynde at blande overfladen, tage alt det løsne overflademateriale ind og flytte det mod grøften.

Overfladematerialet skal rulle og blandes under denne proces. Justering af formpladen fremad kan muliggøre en optimal blandingseffekt. Formens vinkel skal placere den blandede skår ca. en fod fra skyttegraven.

Denne frigørelse gør det muligt at spore graders indre hjul under efterfølgende layoutpasninger og forhindrer materiale i at falde ned i grøften ved næste pas. Hold alle hjul væk fra skåren, mens skåren dannes. At køre over skåret ville ændre skærens position, forårsage uregelmæssigheder i formningsprocessen og gøre det vanskeligere at sprede skåret jævnt over vejen.

Det blandede skår skal have samme størrelse over hele længden for at sikre, at overfladetykkelsen fordeles jævnt under layoutprocessen. Start layoutprocessen nu. Typisk bliver du nødt til at justere knivpositionen, så den vippes helt fremad.

Hvis din grader er udstyret med et hårdmetalbit-system, skal det dog forblive i lodret position som anbefalet af producenten. Læg halvdelen af ​​det blandede overflademateriale ud på grøftesiden, og spred det ud på et fladt kort som følger den vejskabelon, du oprettede. Placer resten af ​​materialet i en skår lige over toppunktet.

Afhængig af vejbredden kan dette være flere, der vipper passerne. Husk at holde din hastighed langsom og stabil for at forhindre, at elevatoren hopper og minimerer uregelmæssigheder. Spred det resterende skår på den modsatte side af kronen over den resterende indkørsel.

Det er vigtigt at opretholde indkørslens designbredde. Pas på ikke at udvide vejen eller løs brolægningen over kantstenen. Hvis du har overskydende fortov, skal du sprede det rundt om fortovet eller placere det et sted, hvor det kan genvindes senere.

Dit arbejde bør ikke efterlade uplanlagte kamme, der kan forstyrre vejens dræningssystemer. Når du er færdig med dit endelige layoutpas, skal du vande overfladen og komprimere den fugtige overflade inklusive den hårde skulder. Dette hjælper med at binde de fine partikler til større.

En komprimeret overflade holder længere og eroderer mindre end en, der ikke komprimeres. Start med at sætte trafikkontrol og sikkerhedsskilte på plads. Vand og skær efter behov inden arbejdet påbegyndes.

Den første pasning er et skærepas, som normalt starter på indersiden af ​​R oad. Skær overfladekurset, og gendan den originale vejskabelon. Flyt det resulterende skår til ydersiden af ​​vejen.

Typisk, ved det andet pass, skærer operatøren udefra og ind og kan kombinere det nye skår med skåret fra det forrige pas. Det kan være nødvendigt at foretage flere nedskæringer eller skærpe vejen for at løse mere alvorlige problemer som hulrum, vaskebrætter eller kløfter. Derefter kombineres skårene.

Bland og bevæg dig inde på gaden. Juster den lodrette hældning på støbeformen for maksimal blanding og rullende effekt. Størrelsen af ​​det blandede skår skal være konstant over hele dets længde for at sikre en ensartet overfladetykkelse under layoutprocessen.

Placer det blandede skår ca. en fod fra kanten af ​​stien, der køres for at give plads til graderdækket. Start layoutprocessen på indersiden af ​​gaden og spred overfladematerialet mod yderkanten. Juster skæret helt fremad.

Hvis din grader har et hårdmetal-bitsystem, skal du holde spidserne i lodret position. Lad nok servicemateriale være i skåret for at gennemføre det næste pas. Hold din hastighed langsomt og jævnt.

I det sidste pass, spred det resterende overflademateriale til ydersiden af ​​vejen. For korrekt dræning skal den færdige overflade være skråt eller skråt. Spred det resterende materiale jævnt over indkørslen eller placer det i et område, hvor det senere vil genoplive. De bedste resultater kan opnås ved en eller anden form for komprimering af overflade og skulder.

Lejlighedsvis bliver du nødt til at vedligeholde veje, der har en kombination af skrånende, skrånende og kronede sektioner. I denne situation skal du være særlig opmærksom på overgangssektionerne mellem de forskellige sektioner. Reducer din hastighed for at muliggøre glatte, nøjagtige overgange og undgå uregelmæssigheder.

For at sikre førerens sikkerhed skal længden af ​​overgangen til den påtænkte hastighed på vejen respekteres. Ved hurtig udjævning og omformning af veje, som betingelsen kræver, kan du ikke kun rette ufuldkommenheder på den tilbagelagte rute, men også forme dens levetid på vejen faktisk.

Hvem skrev grusvej af Kidd G?

Så jeg er Kidd G. Og jeg gik ind i musik i min sjette klasse, fordi jeg holdt æreklasser og sådan noget, men jeg kan virkelig godt lide at lave freestyle. Jeg tog aldrig musikfremstilling alvorligt, før jeg var i mit andet juniorår, da min mor købte studieudstyr til mig.

Og så besluttede jeg bare at lave en sang, og den tjente 1,8 millioner på SoundCloud. Så jeg besluttede bare at lave musik der, men jeg hedder Jonathan Gabriel Horne, det er mit fulde navn.

Og mit efternavn er stavet som HORNE, og som jeg voksede op sagde folk 'Horney', og så mit første, mit første rapnavn var som Little Horney. Og så sagde jeg, 'Nej, det kan jeg ikke have.' Og så, så tænkte jeg endelig, 'Nej.' Min ekskæreste og alle mine venner siger bare 'Bro, du opfører dig som et barn hele tiden.

Så jeg gik bare med to eller to D'er for at være anderledes. Og så vil jeg have min første G. Mit studie var hjemme i mit skab.

Jeg gik ikke i skole, fordi jeg gik i online skole. Og så vågnede jeg faktisk og tænkte: 'Dude, jeg vil indspille en country-sang i dag!' Dengang rappede jeg, og mine venner siger, at de går i skole, og mit hus er ligesom, lige ved siden af ​​skolen. Og de kom altid forbi.

Mens jeg optog, tænkte jeg, hvad skal du gøre i dag? 'Og jeg sagde,' Bro, jeg tror, ​​jeg vil indspille en country-sang ', og de begynder at grine. Jeg sagde, 'Dude, jeg er seriøs. 'De siger,' Okay, lad os gøre det. 'Tre slag senere på YouTube.

Jeg fandt denne rytme, og jeg satte den op og som 'Jeg satte den bare ned' skulle aldrig have ringet i går aftes, ”Og hvordan, vi spillede den igen og igen. Vi sagde, 'Bro, dette er vanvittigt.' Min bedstemor gik endda til min dør og sagde, 'Gabe', og jeg sagde, 'Åh mand, hvad skal jeg gøre?' Og hun sagde: 'Nej, nej, nej.

cykelstier i nærheden af ​​mig

Det kunne jeg virkelig godt lide. 'Og jeg tænkte,' Wow. ' Grusveje og firehjulstræk, der er også grusveje, så du ved ikke, om du sidder fast eller ikke firehjulstræk. 'Forlygter og skinnende øjne', forlygter, når de mødes som hjorteøjne, hvordan øjnene begynder at skinne.

Og det er det. Alle troede, at det altid ville synes at være alvorligt om natten, fyr, jeg er nødt til at gå ad en grusvej med min ven Nicky. Han vil sige, 'Mand, kom ud af dine følelser.

Lad os skåle noget. Lad os spille musik. Ved du, hvad jeg siger Lad os se, hvor hurtigt du kan ramme dette hjørne her. ”For når du vender et hjørne, som du ikke gør, har du virkelig ikke tid nok til at tænke på en pige. eller den person eller hvad der foregår i dit liv.

Du er nødt til at tænke over det lige nu. En vej til mig, hjemme, er, hvordan du får det hele ud af dit hoved. Når du har vinduerne nede, blæser vinden igennem din hørelse, dine højttalere støder på dig, for det meste minder de dig om, eller du har bare intet i tankerne, der taler i telefon og holder op med at diskutere folk, hvordan genkender du alle de gode ting i livet .

Første gang du kører på en grusvej, kommer du ud af den sorte spids, ligesom dine dæk snurrer. Hold øje med politiet, haglgeværdriveren er som din passager, den person, der sidder i passagersædet, hvem der er i forsædet, de blå lys, da de så politiet bygge op, fordi du naturligvis kører for hurtigt. Så teknisk set er det som om Nicky ikke er i forsædet, og hun er i forsædet, og hun siger, sænk farten, 'eller hun skælder på mig, som om du ikke fortæller mig, at jeg bakker ud.

Der er intet spor af denne gade. 'Min ven Nicky ud af vinduet, AR15 har et godt mål,' vi går bare, men jeg fortæller dig, at Nicky har et godt mål. Det er ikke, at jeg prøver at kunne lide Flex eller intet, Beretta og Smith og Wessons, det er bare fordi jeg er en amtsdreng, så vi har det.

Det gør vi. Siden jeg ringede i går aftes, har jeg følt det på en bestemt måde. Jeg kan ikke klæde dig som mit hoved eller noget andet.

Jeg er ligesom, jeg kan lide nogen, som du allerede ved, som om vi skiller os. Jeg har ikke brug for dig som en dag senere, som: 'Nej, okay.' Den hårde side af mig er forbi, 'Kom, kom tilbage.' Du ved hvad skal jeg sige Du drikker ikke.

Bliv i skolen. Øl er ikke godt for dig, før du er ældre. Jeg vil være noget nyt.

Jeg vil være et sted imellem som Lil Nas 'Old Town Road' og seriøs countrymusik. Så jeg vil have min egen lille gyde, men jeg vil bestemt ikke være country rap.

Hvem sang gamle Dirtroad?

Kidd G's Dirt Road-teksterblev skrevet af Gabriel Horne og Ryan Jeffrey Anderson.

Hvordan stave du grusvej?

Dirt Road Anthem/

Hvordan udjævner du hårdt snavs?

Rake området for at komme videreniveaujorden. Flyt riven fremad og bagud over landet og spred denjordjævnt på tværs af plottet. Brug rivens tænder til at sprænge eventuelle klumper, der er tilbage. Brug bagsiden af ​​riven tilniveauområder, der er særligt ujævne.

Hvem synger Dirty Old Town i informanten?

Beskidt gamle bydel

Korrekt kunstner er 'Abi.' Vi har kontaktet Spotify for at få dem til at rette deres liste.

Hvem sang Dirt Road Anthem først?

Country rapper Colt Fordoprindeligtindspillede sangen til sit album Ride Through the 2008 fra 2008, hvor Brantley Gilbert sang sang på koret. Gilbert indspillede senere en revideret version af sangen til sit album Halfway to Heaven fra 2010 med Ford på gæstevokal.

Hvad betyder vejvej?

: tilvejmed en hårdsmudsoverflade: en asfalteretvej.

Hvad kan jeg bruge til en grusvej?

Du kan ogsåbrugen blanding af knust sten og støv, som gørvejmere stabil. Stene alene har en tendens til at rulle væk. Et billigere alternativ til knuste sten er RAP-genvundet asfaltbelægning, men det er ikke så naturligt som rene sten.

Hvad er den bedste type påfyldningsskidt?

Fyld snavsmed mere end 50 procent sandindhold overvejesPerfekttilfyldningområder beregnet til planter.Jordjordskal tilføjes for at give næringsstoffer til planter, men ikke til dræningsformål 6 til 12 tommermatjorder tilstrækkelig.

Kan du køre på en snavs på grus?

Jeg er vokset til at blive komfortabel på grus, hvad enten det er på en snavscykel, sportscykel eller en otte hundrede pund Harley Davidson Road King. Det følgende er et par tip, som jeg har hentet gennem årene på grusveje og en række cykler (inklusive min nuværende Harley Davidson Road King).

Hvorfor kører jeg på Harley Davidson på grusveje?

Årsagen til mit øjebliks overvejelse var, at denne tynde lille skønhed af en vej var grus, og jeg kørte på min otte hundrede pund Harley Davidson. Hvis du har tendens til at vige væk fra grusveje, når du kører, mangler du en helt ny verden af ​​muligheder.

Hvilket er bedre at køre på en snavs eller en cykel?

At virkelig vide, hvordan man håndterer en cykel under næsten alle forhold - START DINE KØRSELSER PÅ DIRT-Cykel !!! Jo mere du falder, jo mere lærer du! Bedre for din lommebog at droppe en snavscykel end en landevejscykel nogen dag. Godt simpelt råd! Dejlig artikel. god rådgivning.

Andre Spørgsmål I Denne Kategori

Bmc cyling - pragmatiske løsninger

Hvad står BMC for i cykling? Cykelfremstillingsvirksomhed

Sådan behandles vejudslæt - hvordan man håndterer det

Hvor lang tid tager det vejudslæt at heles? Vejudslæt er en almindelig betegnelse for slid forårsaget af skraber modtaget under en ulykke. De fleste vejudslæt skal heles inden for 2 uger med god pleje af dine sår ved at holde dem rene og fugtige. Nogle gange kan vejudslæt gå gennem alle hudlagene og kræve hudtransplantationskirurgi for at helbrede.

21 superfoods - hvordan man beslutter

Hvad er de top 20 superfoods? 20 bedste superfoods til vægttabskale. Grønkål er en grøn grøn grøntsag, der er kendt for sine sundhedsfremmende egenskaber. bær. Bær som jordbær, blåbær og brombær er levende, smagfuld og meget nærende. Broccoli. Chia frø. Æg. Avocado. Søde kartofler. Kimchi og surkål.

High stakes low rider - mulige løsninger

Hvor kan jeg finde lowrider i GTA San Andreas? Loco Low Co. er en baggårdsmodebutik i Grand Theft Auto: San Andreas, der tilpasser lowriders, der er placeret på en blindgyde i Willowfield, Los Santos.

Motobecane titanium anmeldelse - hvordan beslutter du dig?

Er Motobecane-cykler af god kvalitet? Det er ikke eksplosivt under hård pedalering, og hvis den fornemmelse af stivhed og øjeblikkelig kraftoverførsel er vigtig for dig, kan en aluminiumscykel måske være bedre. Men for at komme ud og nyde vejene ser Motobecane ikke kun den del ud, det er også en af ​​de glatteste cykler for pengene. г.